ul. Wapiennikowa 15/10, 25-112 Kielce

PKO BP SA   07 1020 2629 0000 9602 0015 8717

Telefon:

413620297; 604551379

Linki do użytecznych stron

Krajowa Rada Komornicza – http://www.komornik.pl/

Krakowska Izba Komornicza – http://www.izba.krakowska.komornik.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości – http://ms.gov.pl/

Licytacje Komornicze – http://licytacje.komornik.pl/